• 1,237,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 89
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • نوع : قاب تونیک
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM798894A
  بیشتر +
 • 660,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 29
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM616354D
  بیشتر +
 • 1,484,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 73
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM893814A
  بیشتر +
 • 1,640,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 45
  • کارگیر (I) : 26.2
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • نوع : تیغ اتصال
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : منایب اتصال پروانه ای
  • کد فنی : DMBM4604WB
  بیشتر +
 • 1,640,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 40.5
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 30, 60
  • نوع : تیغ اتصال
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : منایب اتصال پروانه ای
  • کد فنی : DMBM4174WB
  بیشتر +
 • 1,920,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 102.22
  • کارگیر (I) : 58
  • شفت (d) : 12
  • نوع : تیغه دست انداز پله
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب ترین تیغه برای ایجاد دستگیره و …
  • کد فنی : DM8810224HT
  بیشتر +
 • 1,920,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 102.22
  • کارگیر (I) : 50
  • شفت (d) : 12
  • نوع : تیغه دست انداز پله
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب ترین تیغه برای ایجاد دستگیره و …
  • کد فنی : DM8710224G
  بیشتر +
 • 589,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 47.6
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • نوع : دوراهه
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم روی قاب عکس
  • کد فنی : DMXT704764
  بیشتر +
 • 442,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 12
  • نوع : قاب تونیک
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم روی لبه قاب
  • کد فنی : DM754454T
  بیشتر +
 • 1,238,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 81
  • کارگیر (I) : 34
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ758104D
  بیشتر +
 • 1,238,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 90
  • کارگیر (I) : 43
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ649004T
  بیشتر +
 • 1,221,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 88.9
  • کارگیر (I) : 36
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ758894E
  بیشتر +
 • 660,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 41.3
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 11.1
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • کد فنی : DM863814S
  بیشتر +
 • 502,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 22.2
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • کد فنی : DM863814Y
  بیشتر +
 • 1,483,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 4
  • شفت (d) : 12
  • نوع : شیارزن
  • نوع تیغه : قابل تعویض
  • تعداد تیغ : بیشتر از 3
  • بلبرینگ : دارد
  • کد فنی : DMSLT5401A
  • سایر مشخصات : ست شیارزن افقی متغیر با انواع بلبرینگ
  بیشتر +
 • 1,342,200 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 47.6
  • کارگیر (I) : حداقل 3
  • شفت (d) : 12
  • نوع : شیارزن
  • نوع تیغه : قابل تعویض
  • تعداد تیغ : بیشتر از 3
  • بلبرینگ : دارد
  • کد فنی : DMSLT5401M
  • سایر مشخصات : کیت شیارزن افقی متغیر برای ایجاد شیار در اندازه های مختلف از حداقل 3 میلی متر همراه با 4 عدد بلبرینگ
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 42
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : بیشتر از 3
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال نقاط عرضی و طولی
  • کد فنی : DMFJ4204A
  بیشتر +
 • 740,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 20
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • شعاع 2 (R2) : 9.5
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • کد فنی : DM716354G
  بیشتر +
 • 291,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 6
  • نوع : تیغه
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  • کد فنی : DMSCB4HM
  بیشتر +
 • 258,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 5
  • نوع : تیغه
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  • کد فنی : DMSCB4FM
  بیشتر +
 • 258,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 4
  • نوع : تیغه
  • کد فنی : DMSCB4EM
  • سایر مشخصات : مناسب برای برش و شیار
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 35
  • نوع : شفت
  • کد فنی : DMARB0304
  بیشتر +
 • 1,411,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 72
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای فرم دهی کلاسیک بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM894454D
  بیشتر +
 • 1,345,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 70
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار روی درب کابینت
  • کد فنی : DM893814B
  بیشتر +
 • 1,236,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 64
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار روی درب کابینت
  • کد فنی : DM893814AA
  بیشتر +
 • 1,008,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 50.5
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب ترین تیغه برای دستگیره
  • کد فنی : DM873904BY
  بیشتر +
 • 607,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 27.4
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب ترین تیغه برای دستگیره
  • کد فنی : DM872864CT
  بیشتر +
 • 887,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 42.9
  • کارگیر (I) : 45
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب ترین تیغه برای دستگیره
  • کد فنی : DM864294MY
  بیشتر +
 • 1,920,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 45.5
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار, مناسب ترین تیغه برای دستگیره
  • کد فنی : DM666354AS
  بیشتر +
 • 520,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • شفت (d) : 12
  • کارگیر (I) : 41
  • شعاع (R) : 4.8
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  • کد فنی : DM862224C
  بیشتر +
 • 275,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 22.1
  • شفت (d) : 8
  • کارگیر (I) : 22.2
  • شعاع (R) : 4
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  • کد فنی : DM862213MBD
  بیشتر +
 • 520,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ705754
  • قطر تیغه (D) : 57.7
  • کارگیر (I) : 6.35
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 175
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی گوشه کار به همراه یک عدد بلبرینگ
  بیشتر +
 • 740,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ163204D-4
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 28
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 174
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد قوس یا قرنیز بر روی کورین
  بیشتر +
 • 660,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625404D
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 172
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 12.7
  بیشتر +
 • 70,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZHC222CZZ10
  • مناسب برای : کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • شماره کاتالوگ : 172
  • سایر مشخصات : بلبرینگ مخصوص تیغه کورین شماره 172 کاتالوگ
  • قطر تیغه (D) : 1.2 تا 7.8
  • قطر درونی (میلی متر) : 1.4
  • قطر بیرونی (میلی متر ) : 7.8
  بیشتر +
 • 590,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625084D
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 172
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد (منحنی) بانکی در لبه کار
  • شعاع (R) : 12.7
  • شعاع 2 (R2) : 12
  بیشتر +
 • 555,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ624524C
  • قطر تیغه (D) : 43
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 172
  • سایر مشخصات : تیغ بانکی زیر کورین مناسب برای ایجاد مدل بانکی انحنا در قسمت زیرین لبه کورین
  • شعاع (R) : 9.5
  بیشتر +
 • 785,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625404B
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 171
  • سایر مشخصات : تیغ بانکی زیر کورین مناسب برای ایجاد مدل بانکی انحنا در قسمت زیرین لبه کورین
  • شعاع (R) : 12.7
  بیشتر +
 • 590,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625084
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 170
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 19
  بیشتر +
 • 286,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ623184
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 170
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 9.5
  بیشتر +
 • 56,300 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZHC127BZZ
  • قطر تیغه (D) : 3.16
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 170
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • 275,700 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ622864
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 170
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 7.9
  بیشتر +
 • 880,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ616674E
  • قطر تیغه (D) : 67
  • کارگیر (I) : 41
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : *
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 169
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • 552,200 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ513654B
  • قطر تیغه (D) : 35.7
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 19
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 168
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • 401,600 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ512864R
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 12
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 165
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • 401,600 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ512864L
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 165
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و پله بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • 225,653 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ501904B
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 165
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت سطوح کورین
  بیشتر +
 • 953,293 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ404004J
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 41
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 11
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 164
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و انحنا بر روی لبه سینک
  بیشتر +