• 884,511 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMFJ6354A
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : –
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال نقاط عرضی و طولی
  بیشتر +
 • 850,724 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMFJ3494B
  • قطر تیغه (D) : 34.9
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 88
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال نقاط عرضی و طولی
  بیشتر +
 • 442,859 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM843184A
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 87
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال بر روی نقاط عرضی
  بیشتر +
 • 1,228,004 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM852224A, DM852224B
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 88
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال بر روی نقاط عرضی
  بیشتر +
 • 416,312 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM182864A
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 45
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 32
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +