• 603,725 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 34
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 5
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC163404C-1
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی درب کابینت
  بیشتر +
 • 150,673 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM132383
  • قطر تیغه (D) : 23.8
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 19
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 242,426 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM133133
  • قطر تیغه (D) : 31.3
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 19
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 142,240 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MDNC161203E
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 19
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 111,318 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM161273A
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 2.4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 142,240 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM161583A
  • قطر تیغه (D) : 15.8
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 22
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 165,740 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM161903A
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 22
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 165,740 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM161904A
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 22
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 200,372 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM162544A
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 5.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 22
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 188,003 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM162303F
  • قطر تیغه (D) : 23
  • کارگیر (I) : 11
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 23
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 136,055 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MDNC161203H
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 23
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 111,318 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : dm160953c
  • قطر تیغه (D) : 9.5
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 24
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 136,055 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MDNC161203A
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 25
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار, مناسب برای ایجاد منحنی بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 123,687 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM161273H
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 9.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 28
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 165,740 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM161904H
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 11
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 28
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  بیشتر +