• 178,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : منبت
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 0.5
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 6
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 6
  بیشتر +
 • 198,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 90
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 6
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 198,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 45
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 6
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 197,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 30
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 6
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 80,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 90
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 4
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 80,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 30
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 4
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 80,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 45
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 4
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 80,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 4
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 30,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 3.175
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 30,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 3.175
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 80,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 3.175
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 50,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 3.175
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • 607,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC164044E-1
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 477,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 37
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 2
  • نوع : حاشیه درب
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC163704A-6
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 484,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4
  • نوع : حاشیه درب
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC163544B-6
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 274,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 23
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 8
  • نوع : کنج فوقانی درب
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC163004B-3
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی درب کابینت
  بیشتر +
 • 477,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 2
  • نوع : حاشیه درب
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC164004F-6
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 274,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 52
  • نوع : فرز حکاکی
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC163004B-3
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • 180,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 15
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMMD161503W
  بیشتر +
 • 520,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 14.3
  • شفت (d) : 12
  • نوع : قاب تونیک
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMMD165004W
  بیشتر +
 • 747,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 60
  • کارگیر (I) : 18.5
  • شفت (d) : 12
  • نوع : ناودانی
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  • کد فنی : DM166004ES
  بیشتر +
 • 589,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  • کد فنی : DM123204ED
  بیشتر +
 • 888,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 51
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • کد فنی : DM882864GA
  بیشتر +
 • 502,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 22.2
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • کد فنی : DM863814Y
  بیشتر +
 • 992,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 76.2
  • کارگیر (I) : 11
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DM-MD167624ET
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 274,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 16
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 12
  • ارتفاع : 10
  • زاویه برش (A) : 45
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC161604A-4
  بیشتر +
 • 888,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز و CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM715714EZ
  بیشتر +
 • 204,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 18
  • کارگیر (I) : 11.1
  • شفت (d) : 8
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DM-MD171803BR
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 260,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 24.4
  • کارگیر (I) : 11.1
  • شفت (d) : 8
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMMD162443H
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12.4
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 8
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DM551243
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز
  بیشتر +
 • 906,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 80
  • کارگیر (I) : 14.5
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM198004A
  بیشتر +
 • 1,148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 15
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM195404GA
  بیشتر +
 • 1,108,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM195084F
  بیشتر +
 • 609,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 15
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM194454C
  بیشتر +
 • 1,212,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 14.5
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM195404C
  بیشتر +
 • 1,484,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 69.9
  • کارگیر (I) : 18
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM196994G
  بیشتر +
 • 1,568,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 69.9
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM196994G
  بیشتر +
 • 1,317,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM196354F
  بیشتر +
 • 1,236,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 64
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد شیار روی درب کابینت
  • کد فنی : DM893814AA
  بیشتر +
 • 320,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 25
  • کارگیر (I) : 15
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM132504Y
  بیشتر +
 • 502,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 7.5-11.5
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM774454CAY
  بیشتر +
 • 502,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 8-11.5
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل کلاسیک بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM714454DAY
  بیشتر +
 • 740,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 58.4
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • شعاع 2 (R2) : 6.35
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای فرم دهی کلاسیک بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM775844Y
  بیشتر +
 • 447,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 45
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DMMR-079*45mm
  بیشتر +
 • 421,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DMMR-079*35mm
  بیشتر +
 • 407,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 28
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DMMR-078*45mm
  بیشتر +
 • 450,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 45
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DMMR-078*45mm
  بیشتر +
 • 431,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DMMR-078*35mm
  بیشتر +