نمایش دادن همه 9 نتیجه

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907710901 – ASP50-ES صنعتی 50 لیتری 1400 وات

۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907710901 صنعتی 50 لیتری 1400 وات جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907710901 صنعتی   یک ابزار عالی برای

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907707901 – ASP15-ES صنعتی 15 لیتری 1200 وات

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907707901 صنعتی 15 لیتری 1200 وات جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907707901 صنعتی 1200 وات شپخ یک دستگاه

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907708901 – ASP20-ES صنعتی 20 لیتری 1200 وات

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907708901 صنعتی 20 لیتری 1200 وات جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907708901 صنعتی 20 لیتری 1200 وات

جاروبرقی شپخ مدل 5909802900 – S700 16 لیتری (PUSH)

جاروبرقی 16 لیتری (PUSH) شپخ مدل 5909802900 – Scheppach S700 جاروبرقی شپخ مدل 5909802900 16 لیتری (PUSH)  یک دستگاه بسیار

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907711901 – ASP30-OES صنعتی 30 لیتری 1400 وات

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907711901 صنعتی 30 لیتری 1400 وات جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907711901 صنعتی 30 لیتری 1400 وات 

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907704901 – ASP30 آب و خاک 30 لیتری 1600 وات

جاروبرقی مکنده شپخ مدل 5907704901 – ASP30 آب و خاک 30 لیتری 1600 وات هنگام کار با دستگاه هایی که

جارو برقی مکنده شپخ مدل NTS30 – 5907720901آب و خاک 30 لیتری 1300 وات

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جارو برقی (مکنده) آب و خاک 30 لیتری 1300 وات شپخ مدل Scheppach NTS30 – 5907720901 جارو برقی مکنده شپخ

جارو برقی شپخ مدل NTS20 – 5907721901 (مکنده) آب و خاک 20 لیتری 1200 وات

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جارو برقی (مکنده) آب و خاک 20 لیتری 1200 وات شپخ مدل Scheppach NTS20 – 5907721901 جارو برقی شپخ مدل

جارو برقی شپخ مدل NTS16 – 5907722901 (مکنده) آب و خاک 16 لیتری 1200 وات

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
جارو برقی (مکنده) آب و خاک 16 لیتری 1200 وات شپخ مدل Scheppach NTS16 – 5907722901 جارو برقی شپخ مدل