نمایش دادن همه 9 نتیجه

قاپک تک مدریت کد Medrit C1-D115

۳۰۰,۰۰۰ تومان
قاپک تک مدریت کد C1-D115 برای بلند کردن و حمل بسیاری از قطعات همچون شیشه، سنگ، ورق و… نیازمند ابزاری

قاپک چهارقلو (پلاس) با کد MEDRIT +C4-115

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
قاپک چهارقلو (پلاس) با کد +C4-115 رابرای بلند کردن و حمل بسیاری از قطعات همچون شیشه، سنگ، ورق و… نیازمند

قاپک چهارقلو مدریت کد Medrit C4-115

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قاپک چهارقلو مدریت کد Medrit C4-115 برای بلند کردن و حمل بسیاری از قطعات همچون شیشه، سنگ، ورق و… نیازمند

قاپک سه قلو مدریت کد Medrit C3-115

۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان
قاپک سه قلو مدریت کد C3-115 شما برای بلند کردن و حمل بسیاری از قطعات همچون شیشه، سنگ، ورق و…

قاپک دوقلو مدریت کد Medrit C2-115

۶۰۰,۰۰۰ تومان
قاپک دوقلو مدریت کد Medrit C2-115 برای بلند کردن و حمل بسیاری از قطعات همچون شیشه، سنگ، ورق و… نیازمند