• 3,875,000 تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 1500+150000
  • دمای نگهداری : 5-35
  • محدوده دما : 120-150
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : 200-260
  • مناسب برای : انواع دستگاههای منحنی زن اروپائی
  • سایر مشخصات : چسبندگی بالا ومناسب دستگاههای دورپایین ودما پایین
  بیشتر +
 • 3,980,000 تومان
  10%
  ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 400+4000
  • دمای نگهداری : 5-35
  • محدوده دما : 180-200
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : 400-430
  • مناسب برای : انواع دستگاههای اتوماتیک ترکیه ای
  • سایر مشخصات : چسبندگی بالا وشفافیت مطلوب
  بیشتر +
 • 2,600,000 تومان
  13%
  ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 80000+10000
  • دمای نگهداری : 5-35
  • محدوده دما : 180-200
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : 400-430
  • مناسب برای : انواع دستگاه های اتوماتیک ونیمه اتوماتیک
  • سایر مشخصات : مناسب دستگاههای دور بالا ودما بالا
  بیشتر +
 • 2,250,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 200+800
  • دمای نگهداری : 10-35
  • محدوده دما : 60-110
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : متناسب با نوع وروش مصرف بین 70-100 g/m2
  • مناسب برای : پرس های ممبران ووکیوم
  • سایر مشخصات : سرعت خودگیری بالا, سهولت در فعال سازی, قابل ترکیب با کاتالیزور, مقاومت حرارتی مناسب, موجود به دو صورت تک جزئی و دو جزئی در دورنگ آبی وسفید
  بیشتر +
 • 1,393,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 400+4000
  • دمای نگهداری : 5-35
  • محدوده دما : 180-200
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : 400-430
  • مناسب برای : انواع دستگاههای اتوماتیک ترکیه ای
  • سایر مشخصات : چسبندگی بالا وشفافیت مطلوب
  بیشتر +
 • 2,475,000 تومان
  15%
  ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 5000+37000
  • دمای نگهداری : 5-35
  • محدوده دما : 180-200
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : 280-330
  • مناسب برای : انواع دستگاه های اتوماتیک ونیمه اتوماتیک
  • سایر مشخصات : مناسب دستگاههای دور بالا ودما بالا
  بیشتر +
 • 2,200,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 200+800
  • محدوده دما : 60-110
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : متناسب با نوع وروش مصرف بین 70-100 g/m2
  • مناسب برای : پرس های ممبران ووکیوم
  • سایر مشخصات : سرعت خودگیری بالا, سهولت در فعال سازی, قابل ترکیب با کاتالیزور, مقاومت حرارتی مناسب, موجود به دو صورت تک جزئی و دو جزئی در دورنگ آبی وسفید
  بیشتر +
 • 490,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 1.2-0/1
  • محدوده دما : 60-110
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : 5%-3% g/m2
  • مناسب برای : پرس های ممبران ووکیوم
  • سایر مشخصات : رنگ سفید – کاتالیزور قوی
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : بشکه
  • دمای نگهداری : 15
  • محدوده دما : 110-140
  • ویسکوزیته : 1000-6000
  • مناسب برای : دستگاههای رولینگ
  • سایر مشخصات : رنگ شفاف, زمان تاثیر گزاری مطلوب 1تا3 روز, زمان گیرش اولیه 8الی 15 دقیقه, قابلیت ماندگاری در سرمای زیاد, قدرت چسبندگی بالا, مقاوم در برابر رطوبت ودمای بالا, مورد استفاده در لمینیشن های سطح صاف مثل PVC , آلومینیوم, میزان مورد استفاده در هر متر مربع 30 تا 70 گرم بسته به جنس ماده
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • نوع بسته بندی : سطل
  • غلظت : 10000+105000
  • دمای نگهداری : 5-35
  • محدوده دما : 190-210
  • متراژ مطلوب (برای هر کیلوگرم) : 300-330
  • مناسب برای : انواع دستگاههای اتوماتیک ترکیه ای
  • سایر مشخصات : مقاومت عالی در برابر برگشت پذیری نوار
  بیشتر +