نمایش 1–40 از 41 نتیجه

کمپرسور باد شپخ مدل 5906135901 – HC26HC با ظرفیت 24 لیتر 1500وات

۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد 24 لیتر 1500وات شپخ مدل 5906135901 – HC26HC کمپرسور باد شپخ مدل 5906135901 – HC26HC یک کمپرسور عالی

کمپرسور باد شپخ مدل HC100DC – 5906120901 با گنجایش 100 لیتری 2200 وات 8 بار

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد 100 لیتری 2200 وات 8 بار شپخ مدل HC100DC – 5906120901 کمپرسور باد شپخ مدل HC100DC – 5906120901

کمپرسور باد شپخ مدل 5906101901 – HC52DC با 2 سیلندر 50 لیتری 2200 وات 8 بار

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد 2 سیلندر 50 لیتری 2200 وات 8 بار شپخ مدل 5906101901 – HC52DC کمپرسور باد مدل 5906101901 –

کمپرسور باد شپخ مدل 5906133901 – HC104DC با 2 سیلندر 100 لیتری 1800 وات 8 بار

۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد 2 سیلندر 100 لیتری 1800 وات 8 بار شپخ مدل 5906133901 – HC104DC کمپرسور باد مدل 5906133901 –

کمپرسور باد شپخ مدل 5906128901 – HC60 با ظرفیت 50 لیتری 1500 وات 10 بار

۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد 50 لیتری 1500 وات 10 بار شپخ مدل 5906128901 – HC60 کمپرسور هوا مدل 5906128901 – HC60 شپخ

کمپرسور باد سایلنت شپخ مدل 5906130901 – HC50Si با ظرفیت 50 لیتری 750 وات 8 بار

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد سایلنت 50 لیتری 750 وات 8 بار شپخ مدل 5906130901 – HC50Si کمپرسور باد سایلنت مدل 5906130901 –

کیت کمپرسور باد شپخ بدون روغن قابل حمل (پرتابل) مدل 5906132901 – HC06 با گنجایش 6 لیتری 1200 وات

۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کیت کمپرسور باد 6 لیتری 1200 وات بدون روغن قابل حمل (پرتابل) شپخ مدل 5906132901 – HC06 کیت کمپرسور باد

کمپرسور باد شپخ مدل 5906103901 – HC54 با گنجایش 50 لیتری 1500 وات 8 بار

۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد 50 لیتری 1500 وات 8 بار شپخ مدل 5906103901 – HC54 کمپرسور باد مدل 5906103901 – HC54 شپخ

کمپرسور باد 2 سیلندر 50 لیتر 2200 وات 10 بار شپخ مدل 5906102901 – HC53DC

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد 2 سیلندر 50 لیتر 2200 وات 10 بار شپخ مدل HC53DC کمپرسور باد 2 سیلندر 50 لیتر 2200

کمپرسور باد ایستاده شپخ مدل 5906125901 – HC51V با گنجایش 50 لیتری 1500 وات 10 بار

۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد ایستاده 50 لیتری 1500 وات 10 بار شپخ مدل 5906125901 – HC51V کمپرسور باد ایستاده شپخ مدل 5906125901

کمپرسور باد سایلنت شپخ مدل 5906131901 – HC24Si با گنجایش 24 لیتری 550 وات 8 بار

۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان
کمپرسور باد سایلنت 24 لیتری 550 وات 8 بار شپخ مدل 5906131901 – HC24Si کمپرسور باد سایلنت مدل 5906131901 –