• ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081803TA-135
  • قطر تیغه (D) : 18
  • کارگیر (I) : 3.3
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 135
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081803TA-90
  • قطر تیغه (D) : 18
  • کارگیر (I) : 7.45
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 90
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM082003-30
  • قطر تیغه (D) : 20
  • کارگیر (I) : 40.5
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 30
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۵۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM083003-60
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 29.55
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM083004-144
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 144
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • ۵۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM084004-100
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 20.35
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 100
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-110
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 21.48
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 110
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۶۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-120
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 18.4
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۶۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-130
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 15.63
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 130
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۸۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM086004-140
  • قطر تیغه (D) : 60
  • کارگیر (I) : 20.92
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 140
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM086004-150
  • قطر تیغه (D) : 60
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 150
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-NX082223-45
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 31
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MD082504L
  • قطر تیغه (D) : 25
  • کارگیر (I) : 20
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۶۸۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MD085204L
  • قطر تیغه (D) : 52
  • کارگیر (I) : 28
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081903
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۴۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM083184
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۰۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMV080633
  • قطر تیغه (D) : 6.35
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 14
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • قطر تیغه (D) : 13
  • کارگیر (I) : 32
  • زاویه برش (A) : 135
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • کارگیر (I) : 10
  • قطر تیغه (D) : 32
  • زاویه برش (A) : 150
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 8
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 15
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 22
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • قطر تیغه (D) : 13
  • کارگیر (I) : 13
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۳۴۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 52
  • نوع : فرز حکاکی
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC163004B-3
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • ۲۰۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM162543G
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 27
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۲۱۱,۶۴۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMDR4083260
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 31.8
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12.4
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 8
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DM551243
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز
  بیشتر +
 • ۲۱۱,۶۴۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 32
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081276
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 6
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۴۹,۸۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 15
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۲۱۱,۶۴۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 8
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 21
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۳۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 20
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 8
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 10
  • زاویه برش (A) : 150
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید