• 69,989 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZHC286EZZ
  • نوع : بلبرینگ
  • قطر درونی ، بیرونی : 1.2, 9.8
  • کشور سازنده : : چین
  • سایر مشخصات : مخصوص شماره های 167 و 170 کاتالوگ
  بیشتر +
 • 51,888 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZHC318EZZ
  • نوع : بلبرینگ
  • قطر درونی ، بیرونی : 1.2, 5.4
  • کشور سازنده : : چین
  • سایر مشخصات : بلبرینگ مخصوص تیغه کورین شماره 163 کاتالوگ
  بیشتر +
 • 155,664 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081903
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 85,676 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMV080633
  • قطر تیغه (D) : 6.35
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 14
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 434,302 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM084004-100
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 20.35
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 100
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • 538,188 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-110
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 21.48
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 110
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 520,088 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-120
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 18.4
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 520,088 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-130
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 15.63
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 130
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 225,653 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081803TA-135
  • قطر تیغه (D) : 18
  • کارگیر (I) : 3.3
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 135
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • 675,752 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM086004-140
  • قطر تیغه (D) : 60
  • کارگیر (I) : 20.92
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 140
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM083004-144
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 144
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • 651,618 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM086004-150
  • قطر تیغه (D) : 60
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 150
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 363,217 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM082003-30
  • قطر تیغه (D) : 20
  • کارگیر (I) : 40.5
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 30
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-NX082223-45
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 31
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 103,776 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081276
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 6
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 450,099 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM083003-60
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 29.55
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +