• ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش انواع چوب (برای استفاده در پانل بر)
  • دستگاه های سازگار : پانل بر
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 3100
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 430
  • سایز شفت(میلی متر) : 80
  • تعداد الماسه : 72
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 4.4
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش انواع چوب (برای استفاده در پانل بر)
  • دستگاه های سازگار : پانل بر
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 3300
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 400
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • تعداد الماسه : 72
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 4.4
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش انواع چوب (برای استفاده در پانل بر)
  • دستگاه های سازگار : پانل بر
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 3300
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 380
  • سایز شفت(میلی متر) : 60
  • تعداد الماسه : 72
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 4.4
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش انواع چوب (برای استفاده در پانل بر)
  • دستگاه های سازگار : پانل بر
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 3300
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 360
  • سایز شفت(میلی متر) : 65
  • تعداد الماسه : 72
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 4.4
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش انواع چوب (برای استفاده در پانل بر)
  • دستگاه های سازگار : پانل بر
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 3700
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • سایز شفت(میلی متر) : 60
  • تعداد الماسه : 72
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 4.4
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش انواع چوب (برای استفاده در پانل بر)
  • دستگاه های سازگار : پانل بر
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 3700
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • تعداد الماسه : 72
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 4.4
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش انواع چوب (برای استفاده در پانل بر)
  • دستگاه های سازگار : پانل بر
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 4300
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • سایز شفت(میلی متر) : 75
  • تعداد الماسه : 72
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 4.4
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش انواع چوب (برای استفاده در پانل بر)
  • دستگاه های سازگار : پانل بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • تعداد الماسه : 60
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 4.4
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش سنگ کورین
  • دستگاه های سازگار : پانل بر, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 3700
  • تعداد الماسه : 96
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.5
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش سنگ کورین
  • دستگاه های سازگار : پانل بر, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سرعت گردش آزاد(دور‌بر‌دقیقه) : 4300
  • تعداد الماسه : 96
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.2
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش کورین
  • دستگاه های سازگار : پانل بر, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • تعداد الماسه : 80
  • سرعت حرکت آزاد (دور بر دقیقه) : 5300
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.2
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 400
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 6700
  • تعداد الماسه : 120
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.5
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش PVC, برش پلکسی
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • تعداد الماسه : 96
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 2.8
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش PVC, برش پلکسی
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • تعداد الماسه : 80
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 2.8
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 6700
  • تعداد الماسه : 108
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.5
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 500
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 2000-3800
  • تعداد الماسه : 120
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 450
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 2000-4000
  • تعداد الماسه : 108
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, فارسی بر, گردبر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 180
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 11500
  • تعداد الماسه : 42
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : دور کن, سایر, فارسی بر, میز برش
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 420
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 410 تا 450
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 26 تا 30
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 4400
  • تعداد الماسه : 120
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 310 تا 350
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 31 تا 35
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 5500
  • تعداد الماسه : 108
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), روکش کروم, قابلیت برش آلومینیوم ، پلاستیک و فلزات غیر آهنی
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 260 تا 300
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 31 تا 35
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 6500
  • تعداد الماسه : 96
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم, قابلیت برش آلومینیوم ، پلاستیک و فلزات غیر آهنی
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 210-250
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 31 تا 35
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 8000
  • تعداد الماسه : 80
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم, قابلیت برش آلومینیوم ، پلاستیک و فلزات غیر آهنی
  بیشتر +
 • 2,850,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : برش سنگ کورین
  • دستگاه های سازگار : گردبر
  • تعداد الماسه : 96
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • 4,750,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : دستگاه کات
  • تعداد الماسه : 72
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 400
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 4
  • سایز شفت(میلی متر) : 75
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • توضیحات : لطفا توجه داشته باشید که فروش این تیغه فقط درصورت خرید تیغه مکمل امکان پذیر است., مشتری گرامی ؛ درصورت خرید این تیغه لازم است که تیغه (تیغ اره خط زن 36 دندانه قطر 20 سانتی متر فرود مدل LI25M43PF3) نیز خریداری شود.
  بیشتر +
 • 1,750,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : چوب
  • دستگاه های سازگار : فارسی بر, گردبر, میز برش
  • تعداد الماسه : 60
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • 650,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : فارسی بر, گردبر
  • تعداد الماسه : 40
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 182
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 1.7
  • سایز شفت(میلی متر) : 25.5
  • ضخامت برش (میلی متر) : 2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • 1,200,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : فارسی بر, گردبر
  • تعداد الماسه : 22
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 5300
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • 1,109,000 تومان
  8%
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, چوب, نئوپان
  • دستگاه های سازگار : فارسی بر, گردبر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 180
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 54
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E
  بیشتر +
 • 2,150,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, عمود بر, میز برش
  • تعداد الماسه : 96
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش
  بیشتر +
 • 1,450,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : فارسی بر, گردبر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 230
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 54
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • 1,200,000 تومان
  4%
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : میز برش
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, افقی بر, عمود بر
  • تعداد الماسه : 42
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 160
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.8
  • سایز شفت(میلی متر) : 20
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش
  بیشتر +
 • 750,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : افقی بر, عمود بر, میز برش
  • تعداد الماسه : 72
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سایر مشخصات : طراحی برتر و دندانه‌های تنگستن کارباید, طراحی پیشرفته بر اساس استانداردهای ATB, مناسب برای چوب‌های سخت مانند نئوپان
  • گارانتی : یکسال گارانتی
  بیشتر +
 • 700,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : افقی بر, عمود بر, میز برش
  • تعداد الماسه : 48
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سایر مشخصات : طراحی برتر و دندانه‌های تنگستن کارباید, طراحی پیشرفته بر اساس استانداردهای ATB, مناسب برای چوب‌های سخت مانند نئوپان
  • گارانتی : یکسال گارانتی
  بیشتر +
 • 2,190,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, افقی بر, عمود بر
  • تعداد الماسه : 96
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش
  بیشتر +
 • 1,900,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, پانل بر, دور کن
  • تعداد الماسه : 80
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش
  بیشتر +
 • 2,215,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب, لمینت, ملامین
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, پانل بر, دور کن
  • تعداد الماسه : 36
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 200
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 50
  • ضخامت برش (میلی متر) : 4.3-5.5
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 8
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  • توضیحات : لطفا توجه داشته باشید که فروش این تیغه فقط درصورت خرید تیغه مکمل امکان پذیر است., مشتری گرامی؛ در صورت خرید این تیغه لازم است که (تیغ اره الماسه MDF بر 72 دندانه قطر 40 سانتی متر فرود کد LSB40008) را نیز خریداری نمایید.
  بیشتر +
 • 2,430,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب, لمینت, ملامین
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 2
  • تعداد الماسه : 96
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.2
  • قطر پین(میلی متر) : 2
  • فاصله دو پین(میلی متر) : 10, 7, 9
  • تعداد پین : 42, 46.4, 60
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش, مناسب برای برش چوب نرم و سخت و متقاطع, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • 1,164,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, چوب, لمینت, ملامین, نئوپان
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 120
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 22
  • ضخامت برش (میلی متر) : 2.8-4.0
  • تعداد الماسه : 24
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • 1,165,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, لمینت, ملامین, نئوپان
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 120
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 22
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.1-4.3
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • تعداد الماسه : 24
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • 1,164,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, برش لمینت, تخته سه لا, ملامین, نئوپان
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 120
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 20
  • ضخامت برش (میلی متر) : 2.8-4.0
  • تعداد الماسه : 24
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • 1,969,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب, لمینت, نئوپان
  • دستگاه های سازگار : پانل بر, دور کن
  • نوع : دو تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 120
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.6
  • سایز شفت(میلی متر) : 20
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.6-2.8
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 11
  • تعداد الماسه : 12+12
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E
  بیشتر +
 • 2,100,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 210-250
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 26 تا 30
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 8000
  • تعداد الماسه : 80
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • مناسب برای : دورکن-فارسی بر-اره میزی-سایر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 210-250
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 26 تا 30
  • تعداد الماسه : 80
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • زاویه الماسه (آلفا)(درجه) : 6-
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 20
  • قطر پین(میلی متر) : 2
  • فاصله دو پین(میلی متر) : 11
  • تعداد پین : 63
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 8000
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 380
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 360 تا 400
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 31 تا 35
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • تعداد الماسه : 108
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.5
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3
  • زاویه الماسه (آلفا)(درجه) : 6-
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 20
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, فارسی بر
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 260 تا 300
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 31 تا 35
  • سایز شفت(میلی متر) : 32
  • تعداد الماسه : 96
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 2.5
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 1.8
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 6500
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, مناسب برای برش آلومینیوم با ضخامت کم‌تر از 3mm
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 310 تا 350
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 26 تا 30
  • تعداد الماسه : 108
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.5
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 5500
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, روکش کروم
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 230
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 210-250
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 26 تا 30
  • تعداد الماسه : 72
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : کونیک
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 8000
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), روکش کروم, مناسب برای برش آلومینیوم با ضخامت کم‌تر از 3mm
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : آلومینیوم بر, فلزات غیرآهنی و PVC
  • دستگاه های سازگار : آلمینیوم بر, اره میزی, فارسی بر
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • بازه قطر تیغه (میلی متر) : 260 تا 300
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • بازه سایز شفت (میلی‌متر) : 26 تا 30
  • تعداد الماسه : 96
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.5
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3
  • جنس الماسه : تنگستن کارباید (TGC)
  • نوع زاویه الماسه : چپ و راست
  • زاویه الماسه (آلفا)(درجه) : 20
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : -6
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 6500
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : تعدادی خنک کننده (expansion slot), دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر
  بیشتر +