• ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • تعداد الماسه : 108
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.5
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : بی صدا, پوشش نقره I.C.E, دارای خنک کننده
  بیشتر +
 • ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • تعداد الماسه : 80
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : بی صدا, پوشش نقره I.C.E, دارای خنک کننده
  بیشتر +
 • ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • تعداد الماسه : 96
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : بی صدا, پوشش نقره I.C.E, دارای خنک کننده
  بیشتر +
 • ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف بر
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, فارسی بر
  • مناسب برای : MDF
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 96
  • کشور سازنده : چین
  بیشتر +
 • ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ملامین
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 200
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 64
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ملامین
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 108
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ملامین
  • دستگاه های سازگار : پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 64
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ملامین
  • دستگاه های سازگار : پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • تعداد الماسه : 80
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 5300
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ملامین
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, پانل بر, دور کن, فارسی بر
  • نوع : تک تیغ
  • تعداد الماسه : 108
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سرعت گردش تیغه (متر در دقیقه) : 3700
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : میز برش
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, افقی بر, عمود بر
  • تعداد الماسه : 42
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 160
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.8
  • سایز شفت(میلی متر) : 20
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش
  بیشتر +
 • ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : فارسی بر, گردبر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 230
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 54
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : فارسی بر, گردبر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 180
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 54
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E
  بیشتر +
 • ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب, لمینت, ملامین
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, پانل بر, دور کن
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 2
  • تعداد الماسه : 96
  • ضخامت الماسه (دندانه)(میلی متر) : 3.2
  • قطر پین(میلی متر) : 2
  • فاصله دو پین(میلی متر) : 10, 7, 9
  • تعداد پین : 42, 46.4, 60
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش, مناسب برای برش چوب نرم و سخت و متقاطع, مناسب برای نئوپان، تخته سه لا، لمینت، ملامین، ام دی اف و …
  بیشتر +
 • ۸۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • نوع : پرتابل
  • دستگاه های سازگار : فارسی بر, گردبر
  • تعداد الماسه : 40
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 182
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 1.7
  • سایز شفت(میلی متر) : 25.5
  • ضخامت برش (میلی متر) : 2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : افقی بر, پانل بر, دور کن
  • تعداد الماسه : 80
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش
  بیشتر +
 • ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, افقی بر, عمود بر
  • تعداد الماسه : 96
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : پوشش نقره I.C.E, دارای سیستم صداگیر نانوپلیمر, طراحی ضد لرزش
  بیشتر +
 • ۱,۲۳۵,۸۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : افقی بر, عمود بر, میز برش
  • تعداد الماسه : 48
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سایر مشخصات : طراحی برتر و دندانه‌های تنگستن کارباید, طراحی پیشرفته بر اساس استانداردهای ATB, مناسب برای چوب‌های سخت مانند نئوپان
  • گارانتی : یکسال گارانتی
  بیشتر +
 • ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 72
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : بی صدا, پوشش نقره I.C.E, دارای خنک کننده
  بیشتر +
 • ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 72
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : بی صدا, پوشش نقره I.C.E, دارای خنک کننده
  بیشتر +
 • ۱,۰۷۹,۸۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : فولاد
  • تعداد الماسه : 64
  • سایز تیغه (میلی‌متر) : 230*30
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 2.8
  • سایر مشخصات : ابعاد 230*2.8*30, دارای استاندارد ANSI ZS 7.1, دارای دندانه‌های تنگستن کارباید, مناسب جهت برش چوب، نئوپان و MDF
  • گارانتی : یکسال گارانتی
  بیشتر +
 • ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 250
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • تعداد الماسه : 80
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : بی صدا, پوشش نقره I.C.E, دارای خنک کننده
  بیشتر +
 • ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف بر
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • مناسب برای : MDF, چوب نرم و سخت
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 350
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.5
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.5
  • تعداد الماسه : 108
  • سرعت گردش آزاد(دور‌بر‌دقیقه) : 5500
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف بر
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • مناسب برای : MDF
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • تعداد الماسه : 96
  • سرعت گردش آزاد(دور‌بر‌دقیقه) : 6400
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • ۱,۳۰۷,۸۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : افقی بر, عمود بر, میز برش
  • تعداد الماسه : 72
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 3.2
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • سایر مشخصات : طراحی برتر و دندانه‌های تنگستن کارباید, طراحی پیشرفته بر اساس استانداردهای ATB, مناسب برای چوب‌های سخت مانند نئوپان
  • گارانتی : یکسال گارانتی
  بیشتر +
 • ۳,۱۲۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کاربرد : ام دی اف, تخته سه لا, چوب
  • دستگاه های سازگار : اره میزی, دور کن, فارسی بر
  • نوع : تک تیغ
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 300
  • ضخامت بدنه (میلی متر) : 2.2
  • تعداد الماسه : 96
  • سایز شفت(میلی متر) : 30
  • ضخامت برش (میلی متر) : 3.2
  • کشور سازنده : ایتالیا
  • سایر مشخصات : بی صدا, پوشش نقره I.C.E, دارای خنک کننده
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید