• 30,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 0.75, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR50600000
  بیشتر +
 • 40,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 1.0, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4960002
  بیشتر +
 • 296,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR48062560
  بیشتر +
 • 1,374,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 70
  • شعاع (R) : 2
  • شفت (d) : 12
  • ارتفاع : 120
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47122070
  بیشتر +
 • 785,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 60
  • شعاع (R) : 2
  • شفت (d) : 8
  • ارتفاع : 100
  • بلبرینگ : ندارد
  • جنس الماسه : تیتانیوم
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47820060
  بیشتر +
 • 688,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 30.5
  • شعاع (R) : 0.5
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 85
  • بلبرینگ : ندارد
  • جنس الماسه : تیتانیوم
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47805047
  بیشتر +
 • 392,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 30.5
  • شعاع (R) : 2
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • جنس الماسه : تیتانیوم
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47620030
  بیشتر +
 • 392,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 30.5
  • شعاع (R) : 0.5
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • جنس الماسه : تیتانیوم
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47605030
  بیشتر +
 • 295,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 20.5
  • شعاع (R) : 0.5
  • شفت (d) : 6
  • بلبرینگ : ندارد
  • جنس الماسه : تیتانیوم
  • سایر مشخصات : ارتفاع کلی 50 میلی متر, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47605020
  بیشتر +
 • 220,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 20.5
  • شعاع (R) : 0.5
  • شفت (d) : 4
  • بلبرینگ : ندارد
  • جنس الماسه : تیتانیوم
  • سایر مشخصات : ارتفاع کلی 50 میلی متر, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47405020
  بیشتر +
 • 157,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29063260
  بیشتر +
 • 138,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29062550
  بیشتر +
 • 138,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29062250
  بیشتر +
 • 69,600 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 4
  • ارتفاع : 45
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29042245
  بیشتر +
 • 44,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : شیار زن
  • قطر تیغه (D) : 3.175
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 3.175
  • ارتفاع : 38.5
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR29311740
  بیشتر +
 • 982,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 42
  • شفت (d) : 12
  • ارتفاع : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR23124275
  بیشتر +
 • 392,400 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR23083275
  بیشتر +
 • 246,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 6
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR23063260
  بیشتر +
 • 196,800 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR23062550
  بیشتر +
 • 118,800 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 4
  • ارتفاع : 45
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR23042245
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4960001
  بیشتر +
 • 30,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 45
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR50345000
  بیشتر +
 • 1,177,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 1.65
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 16
  • ارتفاع : 30
  • زاویه برش (A) : 30
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR01143015
  بیشتر +
 • 785,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 10
  • شفت (d) : 10
  • ارتفاع : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR23104275
  بیشتر +
 • 119,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 4
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR23041745
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 45
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 1.0, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4945002
  بیشتر +
 • 30,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 30
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 0.75, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4930001
  بیشتر +
 • 688,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 35
  • شفت (d) : 8
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR48083270
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 30
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 1.0, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4930001
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 30
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 1.0, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4930001
  بیشتر +
 • 590,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 1
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 12
  • ارتفاع : 55
  • زاویه برش (A) : 30
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR01123010
  بیشتر +
 • 589,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 34
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 5
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC163404C-1
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی درب کابینت
  بیشتر +
 • 320,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • نوع : با روکش PTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R10
  بیشتر +
 • 380,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15
  • نوع : با روکش PTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R15-PTC
  بیشتر +
 • 380,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • نوع : با روکش PTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R10-PTC
  بیشتر +
 • 338,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15
  • نوع : با ‌روکش DTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R15-DTC
  بیشتر +
 • 338,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • نوع : با ‌روکش DTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R10-DTC
  بیشتر +
 • 520,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 14.3
  • شفت (d) : 12
  • نوع : قاب تونیک
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMMD165004W
  بیشتر +
 • 1,237,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 89
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • نوع : قاب تونیک
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM798894A
  بیشتر +
 • 1,640,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 45
  • کارگیر (I) : 26.2
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • نوع : تیغ اتصال
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : منایب اتصال پروانه ای
  • کد فنی : DMBM4604WB
  بیشتر +
 • 1,640,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 40.5
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 30, 60
  • نوع : تیغ اتصال
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : منایب اتصال پروانه ای
  • کد فنی : DMBM4174WB
  بیشتر +
 • 240,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 6
  • شفت (d) : 6
  • زاویه برش (A) : 60
  • نوع : فرز حکاکی
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 1
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMEBD6AN30S6
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • 589,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 47.6
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • نوع : دوراهه
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم روی قاب عکس
  • کد فنی : DMXT704764
  بیشتر +
 • 442,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 12
  • نوع : قاب تونیک
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم روی لبه قاب
  • کد فنی : DM754454T
  بیشتر +
 • 1,238,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 81
  • کارگیر (I) : 34
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ758104D
  بیشتر +
 • 1,238,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 90
  • کارگیر (I) : 43
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ649004T
  بیشتر +
 • 1,221,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 88.9
  • کارگیر (I) : 36
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ758894E
  بیشتر +
 • 1,236,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 76
  • کارگیر (I) : 54.7
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • کد فنی : DM877604F
  بیشتر +