• ۸۱۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM796354BB
  • قطر تیغه (D) : 12, 63.5
  • کارگیر (I) : 4.5
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 146
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 12
  • نوع : قاب تونیک
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم روی لبه قاب
  • کد فنی : DM754454T
  بیشتر +
 • ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM773183
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 9.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 66
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM776994A
  • قطر تیغه (D) : 69.9
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 66
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM778894
  • قطر تیغه (D) : 88.9
  • کارگیر (I) : 15.9
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 66
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM788894
  • قطر تیغه (D) : 89
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 38.1
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 67
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 89
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • نوع : قاب تونیک
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM798894A
  بیشتر +
 • ۶۴۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM775084AA
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 141
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۵۴۶,۴۸۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM715084EB
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 8.7
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 143
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM882544F
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 144
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۵۷۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184F
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 4.5
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 30.3
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 144
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۷۲۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM884443F
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 7.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 34.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 144
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۷۴۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM885084FA
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 56.7
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 144
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۸۵۵,۳۶۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM885084FA
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 56.7
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 144
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM886354F
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 57
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 144
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM889204F
  • قطر تیغه (D) : 92.1
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 111
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 144
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۹۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM886354FB
  • قطر تیغه (D) : 16, 6, 63.5
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 145
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM887624FB
  • قطر تیغه (D) : 76.2
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 145
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • ۱,۲۸۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM888254FB
  • قطر تیغه (D) : 82.5
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 145
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید