نمایش 1–30 از 36 نتیجه

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DMDR43081200

۳۱۵,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

12

شفت (d)

8

تعداد الماسه

2

کد فنی

DMDR43081200

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM070326

۲۱۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM070326

قطر تیغه (D)

3.2

کارگیر (I)

8

شفت (d)

6

شعاع (R)

1.6

تعداد الماسه

1

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM070636

۲۲۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM070636

قطر تیغه (D)

6.4

کارگیر (I)

13

شفت (d)

6

شعاع (R)

3.2

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM070953

۲۴۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM070953

قطر تیغه (D)

9.5

کارگیر (I)

13

شفت (d)

8

شعاع (R)

4.8

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM061273

۲۳۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM061273

قطر تیغه (D)

12.7

کارگیر (I)

10

شفت (d)

8

شعاع (R)

6.35

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM061583

۳۰۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM061583

قطر تیغه (D)

15.8

کارگیر (I)

13

شفت (d)

8

شعاع (R)

7.9

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM061903

۳۵۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM061903

قطر تیغه (D)

19

کارگیر (I)

13

شفت (d)

8

شعاع (R)

9.5

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدلDM062223

۴۶۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM062223

قطر تیغه (D)

22.2

کارگیر (I)

12.7

شفت (d)

8

شعاع (R)

11.1

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM062543

۵۷۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM062543

قطر تیغه (D)

25.4

کارگیر (I)

16

شفت (d)

8

شعاع (R)

12.7

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM062864

۷۴۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM062864

قطر تیغه (D)

28.6

کارگیر (I)

19

شفت (d)

12

شعاع (R)

14.3

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM070956

۲۵۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

کد فنی

DM070956

قطر تیغه (D)

9.5

کارگیر (I)

13

شفت (d)

6

شعاع (R)

4.8

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM063494

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM063494

قطر تیغه (D)

34.9

کارگیر (I)

22

شفت (d)

12

شعاع (R)

17.5

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM063814

۱,۲۱۲,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM063814

قطر تیغه (D)

38.1

کارگیر (I)

23

شفت (d)

12

شعاع (R)

19.1

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM064454

۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM064454

قطر تیغه (D)

44.5

کارگیر (I)

26

شفت (d)

12

شعاع (R)

22.2

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM065084

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM065084

قطر تیغه (D)

50.8

کارگیر (I)

29

شفت (d)

12

شعاع (R)

25.4

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM-S070306

۳۷۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM-S070306

قطر تیغه (D)

3

کارگیر (I)

8

شفت (d)

6

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM-S070406

۴۶۶,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM-S070406

قطر تیغه (D)

4

کارگیر (I)

10

شفت (d)

6

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM-S070506

۶۴۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM-S070506

قطر تیغه (D)

5

کارگیر (I)

10

شفت (d)

6

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM-S070606

۷۴۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM-S070606

قطر تیغه (D)

6

کارگیر (I)

12

شفت (d)

6

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM-H070803PT

۴۵۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM-H070803PT

قطر تیغه (D)

8

کارگیر (I)

16

شفت (d)

8

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM-H071204

۸۳۸,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM-H071204

قطر تیغه (D)

12

کارگیر (I)

25

شفت (d)

12

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM061276

۲۵۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

کد فنی

DM062223

قطر تیغه (D)

12.7

کارگیر (I)

10

شفت (d)

6

شعاع (R)

6.35

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM060796

۲۴۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

کد فنی

DM062223

قطر تیغه (D)

7.9

کارگیر (I)

7.9

شفت (d)

6

شعاع (R)

4

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM071276B

۳۵۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

کد فنی

DM062223

قطر تیغه (D)

12.7

کارگیر (I)

25.4

شفت (d)

6

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM061586

۳۳۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

کد فنی

DM061586

قطر تیغه (D)

15.8

کارگیر (I)

13

شفت (d)

6

شعاع (R)

7.9

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM074454

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM074454

قطر تیغه (D)

44.5

کارگیر (I)

32

شفت (d)

12

شعاع (R)

22.2

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DM072544

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

کد فنی

DM072544

قطر تیغه (D)

25.4

کارگیر (I)

32

شفت (d)

12

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

11

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DMT071804R

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

نوع

شیارزن

قطر تیغه (D)

18

کارگیر (I)

45

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

شعاع (R)

شعاع انحنا اول 5

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

سازگار با اورفرز و CNC , مناسب برای ایجاد شیار و برش

کد فنی

DMT071804R

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DMDR43063200

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

32

شفت (d)

6

تعداد الماسه

2

کد فنی

DMDR43063200

افزودن به سبد خرید

تیغ شیارزن انگشتی دامار مدل DMDR43081600

۳۷۸,۹۵۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 100 × 100 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

16

شفت (d)

8

تعداد الماسه

2

کد فنی

DMDR43081600

شیار انگشتی

تیغ شیار انگشتی که به تیغ ناخنی نیز معروف است به صورت نیم دایره توسط طراحان برجسته طراحی و تولید می‌ شود.

تیغ شیار زن انگشتی بیشتر برای ایجاد طرح های قوس دار و نیم دایره مورد استفاده قرار می گیرد. این تیغ یکی از تیغه های پر کاربرد در صنعت نجاری است که صنعت کاران با استفاده از آن طرح هایی جذاب و خاص در انواع محصولات چوبی به ویژه قاب عکس‌، کمد، کابینت، میز و صندلی و قفسه های کتاب و تخت خواب ایجاد می کنند.

علاوه بر این استفاده از تیغ شیار زن انگشتی برای ایجاد شیار های تزیینی در پلکان ها و ستون ها رواج بسیاری دارد.

صاحبان صنایع برای اینکه بتوانند در تولید محصولات چوبی خلاقانه عمل کنند از انواع تیغ شیار انگشتی برای ایجاد شیار های تزئینی در بشقاب های چوبی نیز استفاده می ‌کنند.

تیغ شیار ابعاد و قطر های مختلفی دارد؛ بر همین اساس نجار ها می توانند با استفاده از تیغه های شیار زن شیار های مختلفی بر روی قطعات کار ایجاد نمایند.

تمام کسانی که در حوزه DIY مشغول به کار هستند از سایز ۶ این تیغه استفاده می ‌کنند. نکته مهمی که در رابطه با شیار انگشتی وجود دارد این است که مشتریان باید به هنگام خرید تیغ شیار زن، تیغی مناسب با حوزه کاری خود انتخاب و تهیه نمایند.

تیغ شیار زن انگشتی از جنس فولاد تنگستن کاربیدی ساخته می شود. فولاد کارباید به سبب اینکه استحکام و مقاومت بالایی دارد می تواند برش هایی با عمق زیاد ایجاد کند.

انواع تیغ شیار زن انگشتی

دلیل نامگذاری این تیغ آن است که صنعت کاران با نصب این تیغه روی دستگاه های سی ان سی و اورفرز می‌ توانند شیار هایی به اندازه یک انگشت روی قطعات چوبی یا ام دی اف ایجاد کنند. انواع تیغ های شیار زن تنها در قطر و اندازه با یکدیگر متفاوت هستند.

این تیغ ‌ها هر کدام دارای سایز، قطر و ارتفاع های مختلفی می باشند. بنابراین شما عزیزان باید با توجه به کاری که می خواهید انجام دهید سایز مناسبی از این تیغ را انتخاب نمایید.

جهت خرید انواع تیغ شیار زن انگشتی تنها کافیست با ما تماس بگیرید.

بهترین برند تیغ شیار انگشتی

به هنگام خرید شیار انگشتی علاوه بر توجه به جنس و سایز باید برند را نیز در مورد توجه قرار دهید. تیغه ‌ها مهمترین قطعات ابزار های برشی به حساب می ‌آیند؛ به همین دلیل کیفیت تیغه اهمیت زیادی در برش زنی دارد؛ چرا که در برش زنی این تیغه ها هستند که کار اصلی را انجام می دهند.

برند دامار معتبرترین برندی است که انواع تیغه ها را با تنوع سایزی بالا در قطر های مختلف ساخته سپس در بازار ها عرضه می نماید.

قیمت تیغ شیار زن انگشتی

تیغ شیار زن انگشتی همانند سایر تیغ ها با توجه به قطر شفت، تراکم و پهنه الماسه، ارتفاع، برند و بسیاری عوامل دیگر تعیین می شود.

این روزها با توجه به وضعیت بازار قیمت انواع ماشین آلات صنایع چوب و ابزار آلات مرتبط مادام در حال تغییر است؛ بنابراین اگر می‌ خواهید از قیمت دقیق انواع تیغه های فرزی به ویژه این تیغ مطلع شوید، بهتر است به قسمت محصولات فروشگاه اینترنتی سیحون چوب مراجعه نمایید.

این فروشگاه انواع تیغ های شیار زن را به همراه مشخصات فنی، ویژگی ها و قیمت در قسمت محصولات خود به ترتیب درج کرده است.

اگر در خصوص کاربرد، ویژگی ها و مشخصات هر کدام از محصولات موجود نیاز به مشاوره و راهنمایی داشته باشید، می توانید از طریق شماره تلفن های زیر با کارشناسان ما تماس گرفته و مشاوره دریافت کنید.

خرید تیغ شیار زن انگشتی

سیحون چوب با توجه به خدماتی که در طول ۵۰ سال به مشتریان خود در خصوص فروش ماشین آلات صنایع چوب و ابزار آلات برقی و یراق آلات ارائه داده به عنوان قدیمی ترین و معتبرترین فروشگاه معروف شده است.

این فروشگاه با پایبندی به ضمانت اصالت کالا مشتری مداری و ارائه خدمات پس از فروش همچنین ارائه مشاوره‌ های تخصصی قبل از خرید از سال ۹۹ فعالیت خود را به روش اینترنتی تغییر داده و با توجه به سابقه درخشانی که داشته، به یکی از بهترین و بزرگترین فروشگاه های اینترنتی ابزار آلات تخصصی چوبی در ایران تبدیل شده است.

این فروشگاه انواع تیغه های فرزی را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت از انواع برند های معتبر تهیه کرده و در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

مشاوران و کارشناسان این فروشگاه اینترنتی در رابطه با انواع تیغه های فرزی به ویژه تیغ شیار زن انگشتی اطلاعات زیادی دارند؛ بنابراین بهتر از سایر افرادی که در این زمینه فعالیت دارند می توانند به شما عزیزان مشاوره ارائه دهند.

با استفاده از راه های ارتباطی زیر می توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و هر سوالی در خصوص کاربرد تیغه های فرزی، مشخصات فنی و ویژگی های آنها دارید، بپرسید.

مشاوران ما در طول شبانه روز بدون هیچگونه محدودیت زمانی در دسترس شما عزیزان قرار دارند؛ بدین ترتیب جهت استعلام دقیق قیمت انواع تیغه های شیار زن و دریافت مشاوره بهتر است همین حالا با ما تماس حاصل نمایید.