• ۳۶۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-S080606
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 34.5
  • شفت (d) : 6
  • زاویه برش (A) : 13
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 1
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۸۹,۹۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : نوک تیز – منبت
  • زاویه الماسه (بتا)(درجه) : 90
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 0.1
  • شفت (d) : 6
  • سایر مشخصات : قطر نوک تیغه 0.1 میلی متر
  بیشتر +
 • ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 6
  • شفت (d) : 6
  • زاویه برش (A) : 60
  • نوع : فرز حکاکی
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 1
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMEBD6AN30S6
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 4
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR23041745
  بیشتر +
 • ۹۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 10
  • شفت (d) : 10
  • ارتفاع : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR23104275
  بیشتر +
 • ۳۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 20.5
  • شعاع (R) : 0.5
  • شفت (d) : 4
  • بلبرینگ : ندارد
  • جنس الماسه : تیتانیوم
  • سایر مشخصات : ارتفاع کلی 50 میلی متر, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47405020
  بیشتر +
 • ۱,۲۷۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 1
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 14
  • ارتفاع : 30
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR01143015
  بیشتر +
 • ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 47
  • شعاع (R) : 0.5
  • شفت (d) : 8
  • ارتفاع : 85
  • بلبرینگ : ندارد
  • جنس الماسه : تیتانیوم
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR47805047
  بیشتر +
 • ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR48062560
  بیشتر +
 • ۶۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 1.0, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4960002
  بیشتر +
 • ۳۹۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • نوع : با ‌روکش DTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R10-DTC
  بیشتر +
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 0.75, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR50600000
  بیشتر +
 • ۳۹۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15
  • نوع : با ‌روکش DTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R15-DTC
  بیشتر +
 • ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • نوع : با روکش PTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R10-PTC
  بیشتر +
 • ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15
  • نوع : با روکش PTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R15-PTC
  بیشتر +
 • ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 1.2
  • کارگیر (I) : 80
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • نوع : با روکش PTC, فرز منبت
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM1208012R10
  بیشتر +
 • ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 14
  • شفت (d) : 8
  • نوع : فرز حکاکی
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM161203G
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 60
  • نوع : فرز حکاکی
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNCS160803A-5
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 45
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR50345000
  بیشتر +
 • ۳۶,۰۳۶ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 60
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4960001
  بیشتر +
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 4
  • کارگیر (I) : 22
  • شفت (d) : 4
  • ارتفاع : 45
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR23042245
  بیشتر +
 • ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 6
  • ارتفاع : 50
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR23062550
  بیشتر +
 • ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 6
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 6
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR23063260
  بیشتر +
 • ۴۳۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR23083275
  بیشتر +
 • ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MDNC161203F
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 92
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MDNC161203G
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 92
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۲۲۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM162063AA
  • قطر تیغه (D) : 20.6
  • کارگیر (I) : 12.7
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 93
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ۱,۰۷۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : خشن تراش
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 42
  • شفت (d) : 12
  • ارتفاع : 75
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DMDR23124275
  بیشتر +
 • ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : ست فرز حکاکی
  • قطر تیغه (میلی‌متر) : 12
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC
  • کد فنی : DM94S0501
  بیشتر +
 • ۶۴۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 1
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 12
  • ارتفاع : 55
  • زاویه برش (A) : 30
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR01123010
  بیشتر +
 • ۸۱۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 35
  • شفت (d) : 8
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • کد فنی : DMDR48083270
  بیشتر +
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • نوع : فرز منبت
  • زاویه برش (A) : 30
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : پک 5 عددی با سایز بندی 0.25 تا 0.75, مناسب برای حکاکی و منبت روی قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DMDR4930001
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید