در حال نمایش 19 نتیجه

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM194064A

۱,۰۱۳,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM194064A

قطر تیغه (D)

40.6

کارگیر (I)

5

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

101

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM195454A

۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM195454A

قطر تیغه (D)

54.5

کارگیر (I)

8

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

101

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM196534A

۱,۸۰۷,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM196534A

قطر تیغه (D)

65

کارگیر (I)

9.5

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

101

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM193104

۸۳۸,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM193104

قطر تیغه (D)

31

کارگیر (I)

19

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

101

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM194004

۱,۰۵۸,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM194004

قطر تیغه (D)

40

کارگیر (I)

28.6

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

101

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM196994G

۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

200 × 150 × 150 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

69.9

کارگیر (I)

17

شفت (d)

12

نوع

گل نقطه ای

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

کد فنی

DM196994G

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM196994GA

۳,۷۴۴,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

200 × 150 × 150 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

69.9

کارگیر (I)

18

شفت (d)

12

نوع

گل نقطه ای

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

کد فنی

DM196994G

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM195404C

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

200 × 150 × 150 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

54

کارگیر (I)

14.5

شفت (d)

12

نوع

گل نقطه ای

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

کد فنی

DM195404C

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM194454C

۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

200 × 150 × 150 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

44.5

کارگیر (I)

15

شفت (d)

12

نوع

گل نقطه ای

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

کد فنی

DM194454C

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM195084F

۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

200 × 150 × 150 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

50.8

کارگیر (I)

14

شفت (d)

12

نوع

گل نقطه ای

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

کد فنی

DM195084F

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM195404GA

۲,۹۰۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

200 × 150 × 150 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

54

کارگیر (I)

15

شفت (d)

12

نوع

گل نقطه ای

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

کد فنی

DM195404GA

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM198004A

۲,۲۶۹,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

200 × 150 × 150 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

80

کارگیر (I)

14.5

شفت (d)

12

نوع

گل نقطه ای

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

کد فنی

DM198004A

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM192864B

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
وزن

350 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM192864B

قطر تیغه (D)

29

کارگیر (I)

3.2

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

99

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM193814B

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
وزن

350 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM193814B

قطر تیغه (D)

38

کارگیر (I)

6

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

99

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM193814F

۱,۵۶۷,۰۰۰ تومان
وزن

350 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM193814F

قطر تیغه (D)

38.1

کارگیر (I)

12

شفت (d)

10

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

99

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM196354F

۳,۳۱۲,۰۰۰ تومان
وزن

300 گرم

ابعاد

200 × 150 × 150 میلی‌متر

قطر تیغه (D)

63.5

کارگیر (I)

14

شفت (d)

12

نوع

گل نقطه ای

نوع تیغه

جوشی , غیر قابل تعویض

تعداد تیغ

2

بلبرینگ

ندارد

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

کد فنی

DM196354F

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدلDM195084B

۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان
وزن

350 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM195084B

قطر تیغه (D)

51

کارگیر (I)

7

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

99

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM195004

۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان
وزن

350 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM195004

قطر تیغه (D)

50

کارگیر (I)

38

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

100

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای دامار مدل DM193004A

۸۳۸,۰۰۰ تومان
وزن

350 گرم

ابعاد

150 × 150 × 200 میلی‌متر

کد فنی

DM193004A

قطر تیغه (D)

30

کارگیر (I)

3.2

شفت (d)

12

مناسب برای

چوب و MDF

بلبرینگ

ندارد

تعداد الماسه

2

شماره کاتالوگ

101

سایر مشخصات

مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار

افزودن به سبد خرید

تیغ گل نقطه ای

تیغ گل نقطه ای یکی دیگر از انواع تیغ های اورفرز و سی ان سی است که در صنعت چوب کاربرد زیادی دارد. این تیغ انواع متعددی دارد که هر کدام قادر به ایجاد طرح و شکل های خاصی بر روی چوب یا ام دی اف هستند. تیغ گل نقطه ای در نوع فاقد بلبرینگ طراحی و تولید می شود.

در واقع دستگاه های فرز و سی ان سی بدون وجود تیغه ها نمی توانند کاری انجام دهند؛ بدین ترتیب تیغه ها در صنایع مختلف اهمیت زیادی دارند.

تیغه های گل نقطه ای برای اینکه بتوانند در برابر سایش و ضربات، مقاومت داشته باشند از جنس فولاد تنگستن ساخته می‌ شوند. فولاد تنگستن یکی از بهترین آلیاژ های موجود است که تیغ های ساخته شده از آن بسیار زیادی دارند.

مورد مهمی که در رابطه با تیغ گل نقطه ای وجود دارد این است که تیغ گل نقطه ای نمی تواند به صورت افقی بر روی سطوح چوب حرکت کند؛ بر همین اساس استاد کار تنها برای ایجاد اشکال متنوع به صورت عمودی بر روی چوب می تواند از این تیغ استفاده نماید.

همچنین باید یادآور شویم که در حین کار دستگاه نباید به طرفین حرکت کند در غیر این صورت طرح از بین خواهد رفت. در ادامه قصد داریم شما عزیزان را با ویژگی ‌ها و مشخصات فنی تیغه گل نقطه ای بیشتر آشنا کنیم.

ویژگی های تیغ گل نقطه ای

تیغ گل نقطه ای یک نوع تیغ مخصوص است که در صنعت چوب کاربرد زیادی دارد؛ چنان چه کاربر می تواند از این تیغ برای ایجاد طرح ها و اشکال خاص بر روی انواع سطوح چوبی و ام دی اف استفاده نماید. این تیغ دارای دو عدد تیغه تیز و برنده است که نقش زیادی در ایجاد طرح های تمیز و مرتب دارند.

چرا که اگر این تیغ ‌ها تیز نباشند قادر به ایجاد طرح های جالب بر روی چوب نخواهند بود. جنس این تیغه‌ ها از فولاد تنگستن است که جوشی و غیر قابل تعویض می هستند.

تیغ گل نقطه ای تنها در یک نوع آن هم بدون بلبرینگ تولید می‌ شود و ایده آل ترین گزینه برای ایجاد طرح‌ های جالب و گیرا بر روی قفسه ها، کمدها و کابینت ها، تخت خواب ها و… می باشد.

برای اینکه بتوانید با استفاده از این تیغ حکاکی کنید باید دستگاه سی ان سی را به صورت عمودی بر روی نقطه مورد نظر فرود بیاورید تا طرح دلخواه شما بر روی چوب اجرا شود.

مشخصات فنی تیغ گل نقطه ای

یکی از عواملی که در تعیین قیمت انواع تیغ های فرزی اهمیت دارد کیفیت است. مورد مهم دیگر قطر شفت تیغ ها می باشد.

هر چقدر قطر شفت بیشتر باشد تیغ در برابر سایش و ضربات متعدد مقاومت بیشتری از خود نشان داده و به هیچ وجه نمی شکند. از دیگر عوامل تعیین کننده قیمت تیغ های اورفرز و سی ان سی می توان به تراکم الماسه تیغ اشاره کرد.

هر چقدر تراکم الماسه تیغ بیشتر باشد به همان اندازه تیغ دوام بیشتری خواهد داشت. اما هر چقدر از تراکم تیغ کاسته شود احتمال خراب شدن یا سوختن الماسه بالا می رود.

مشخصات فنی تیغ گل نقطه ای عبارتند از:

  • ساخت کشور چین
  • قطر ۶۰ میلی متر
  • شفت ۱۲ میلی متر
  • ارتفاع کارگیر ۱۱.۷۲
  • شعاع انحناء اول ۶ میلی متر
  • شعاع انحناء دوم ۴۶ میلی متر
  • دارای دو عدد تیغه از جنس فولاد تنگستن کارباید
  • مناسب برای ایجاد طرح ها و اشکال متنوع بر روی چوب و ام دی اف
  • مخصوص حرکت عمودی بر روی سطوح مختلف جهت حکاکی و اجرای طرح

قیمت تیغ گل نقطه ای

تیغ گل نقطه ‌ای بر اساس برند، ارتفاع کارگیر، قطر، شفت، شعاع انحناء اول و دوم، جنس تیغه ها و … مشخص می شود.

با توجه به نوسانات موجود در بازار قیمت ماشین های صنایع چوب، ابزارآلات برقی و یراق آلات مدام در حال کاهش و افزایش است؛ بنابراین جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع تیغ های فرزی، کاربرد هر کدام و قیمت آنها بهتر است با مشاوران و کارشناسان ما در فروشگاه سیحون چوب تماس حاصل فرمایید.

مشاوران ما ۲۴ ساعت شبانه روز بدون محدودیت زمانی در دسترس شما عزیزان قرار دارند؛ بنابراین همین الان می توانید با استفاده از راه های ارتباطی زیر با این افراد تماس گرفته و مشاوره قبل از خرید دریافت نمایید.

خرید تیغ گل نقطه ای

فروشگاه سیحون چوب یکی از بهترین و معتبرترین فروشگاههای اینترنتی ابزار آلات تخصصی چوبی ایران است که طی ۵۰ سال فعالیت خود توانسته است خدمات ارزشمندی به مشتریان خود ارائه دهد این فروشگاه انواع تیغه های فرز و سی ان سی را از بهترین برند ها تهیه کرده و به صورت اینترنتی به فروش می رسانند.

برند دو مورد یکی از بهترین برند هایی است که انواع تیغه های آور فرز و سی ان سی را با کیفیت بالا و قیمت مناسب تولید و در بازار عرضه می کند. اگر شما نیز به عنوان یک فردی که در حوزه هنری و ایجاد طرح های متنوع بر روی چوب فعالیت می کنید و میخواهید بهترین تیغ موجود در بازار را جهت انجام کار خود داشته باشید بهتر است با استفاده از شماره تلفن های زیر با ما تماس گرفته و تیغ مورد نیاز خود را سفارش دهید.