• ۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM804134O3
  • قطر تیغه (D) : 41.3
  • کارگیر (I) : 17.5, 22, تا
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 74
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد اتصال در طرح ها و اشکال مختلف بر روی درب، پنجره و…
  بیشتر +
 • ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM804534V
  • قطر تیغه (D) : 45.3
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 77
  • سایر مشخصات : تیغ اتصال با شیار V (لمه) مناسب برای اتصال نقاط عرضی، پارکت و… همراه با واشر برای تغییر ابعاد کارگیر
  بیشتر +
 • ۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM813493ER
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 79
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زبانه یا نرینگی برای اتصال
  بیشتر +
 • ۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM815083EL
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 79
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زبانه یا نرینگی برای اتصال
  بیشتر +
 • ۹۶۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM823813A
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 28.6
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 80
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد اتصال در طرح ها و اشکال مختلف بر روی درب، پنجره و…
  بیشتر +
 • ۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM823814A
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 28.6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 80
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد اتصال در طرح ها و اشکال مختلف بر روی درب، پنجره و…
  بیشتر +
 • ۷۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM834453
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 21
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 81
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال 90 درجه و تولید قاب عکس و…
  بیشتر +
 • ۱,۰۳۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM836994
  • قطر تیغه (D) : 69.8
  • کارگیر (I) : 30.1
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 81
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال 90 درجه و تولید قاب عکس و…
  بیشتر +
 • ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 40.5
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 30, 60
  • نوع : تیغ اتصال
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : منایب اتصال پروانه ای
  • کد فنی : DMBM4174WB
  بیشتر +
 • ۸۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM844104C-3
  • قطر تیغه (D) : 41
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 3
  • شماره کاتالوگ : 84
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد اتصال فاق و زبانه روی سطوح مختلف و دارای بلبرینگ اضافه برای سطوحی که تکیه گاه ندارد
  بیشتر +
 • ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 45
  • کارگیر (I) : 26.2
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • نوع : تیغ اتصال
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : منایب اتصال پروانه ای
  • کد فنی : DMBM4604WB
  بیشتر +
 • ۷۳۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM844104C
  • قطر تیغه (D) : 41
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 84
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد اتصال فاق و زبانه روی سطوح مختلف و دارای بلبرینگ اضافه برای سطوحی که تکیه گاه ندارد
  بیشتر +
 • ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM842224D
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 42.8
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 85
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار، عمق فرورفتگی روی تیغه 4 میلی‌متر
  بیشتر +
 • ۷۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM863493A
  • قطر تیغه (D) : 34.9
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 86
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۱,۱۵۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 42
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 12
  • نوع : گل نقطه ای
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : بیشتر از 3
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال نقاط عرضی و طولی
  • کد فنی : DMFJ4204A
  بیشتر +
 • ۷۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM852224A, DM852224B
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 88
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال بر روی نقاط عرضی
  بیشتر +
 • ۵۴۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM843184A
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 87
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال بر روی نقاط عرضی
  بیشتر +
 • ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMFJ3494B
  • قطر تیغه (D) : 34.9
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 88
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال نقاط عرضی و طولی
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : TCL063518
  • قطر تیغه (D) : 34.7
  • کارگیر (I) : 17.5
  • شفت (d) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال 90 درجه و تولید قاب عکس و…
  بیشتر +
 • ۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMFJ6354A
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 1
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال نقاط عرضی و طولی
  بیشتر +
 • ۵۱۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM182864A
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 45
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 135
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 32
  • سایر مشخصات : مناسب برای اتصال قطعه کار, مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید