• ۱,۵۱۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 81
  • کارگیر (I) : 34
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ758104D
  بیشتر +
 • ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ705754
  • قطر تیغه (D) : 57.7
  • کارگیر (I) : 6.35
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 175
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی گوشه کار به همراه یک عدد بلبرینگ
  بیشتر +
 • ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ616674E
  • قطر تیغه (D) : 67
  • کارگیر (I) : 41
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 135
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 169
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ622864
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 170
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 7.9
  بیشتر +
 • ۳۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ623184
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 170
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 9.5
  بیشتر +
 • ۸۷۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ103904CA
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • شعاع 2 (R2) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 162
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۷۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625084
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 170
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 19
  بیشتر +
 • ۱,۳۳۷,۵۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ103904CB
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 55
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • شعاع 2 (R2) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 162
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۹۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625404B
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 171
  • سایر مشخصات : تیغ بانکی زیر کورین مناسب برای ایجاد مدل بانکی انحنا در قسمت زیرین لبه کورین
  • شعاع (R) : 12.7
  بیشتر +
 • ۶۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ624524C
  • قطر تیغه (D) : 43
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 172
  • سایر مشخصات : تیغ بانکی زیر کورین مناسب برای ایجاد مدل بانکی انحنا در قسمت زیرین لبه کورین
  • شعاع (R) : 9.5
  بیشتر +
 • ۷۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625084D
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 17
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 172
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد (منحنی) بانکی در لبه کار
  • شعاع (R) : 12.7
  • شعاع 2 (R2) : 12
  بیشتر +
 • ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ402544JA
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 164
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • ۱,۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ404004J
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 41
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 11
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 164
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و انحنا بر روی لبه سینک
  بیشتر +
 • ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625404D
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 172
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  • شعاع (R) : 12.7
  بیشتر +
 • ۷۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ625084D
  • قطر تیغه (D) : 52.4
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 173
  • سایر مشخصات : تیغ پله کف مناسب برای ایجاد فرم در گوشه کار
  بیشتر +
 • ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ501904B
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 165
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت سطوح کورین
  بیشتر +
 • ۸۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ163204D-4
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 28
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : بیشتر از 3 الماسه
  • شماره کاتالوگ : 174
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد قوس یا قرنیز بر روی کورین
  بیشتر +
 • ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12.5
  • کارگیر (I) : 15.9
  • شفت (d) : 8
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DMMDGX11253B
  بیشتر +
 • ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12
  • ارتفاع : 57
  • شفت (d) : 10
  • نوع : الیت, سه نیش
  • نوع گردش : راست گرد
  • بلبرینگ : ندارد
  • شماره کاتالوگ : 181
  • سایر مشخصات : سازگار با دریل و سوراخ زن, مناسب برای سوراخکاری
  • کد فنی : DM9801257RB
  بیشتر +
 • ۷۲۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 34
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 5
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM-MDNC163404C-1
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای ایجاد شیار روی درب کابینت
  بیشتر +
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 88.9
  • کارگیر (I) : 36
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ758894E
  بیشتر +
 • ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ512864L
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 1.6
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 165
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم و پله بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ512864R
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 12
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 165
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • ۶۷۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ513654B
  • قطر تیغه (D) : 35.7
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 19
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 168
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم بر روی لبه کورین
  بیشتر +
 • ۱,۵۱۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 90
  • کارگیر (I) : 43
  • شفت (d) : 12
  • نوع : لبه کانتر
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  • کد فنی : DMZ649004T
  بیشتر +
 • ۵۴۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ163184D
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 163
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید