• 124,740 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM520903
  • قطر تیغه (D) : 9
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 148,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM500956C
  • قطر تیغه (D) : 9.5
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 177,210 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM521204A
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 286,110 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM521204B
  • قطر تیغه (D) : 12
  • کارگیر (I) : 50
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 270,270 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501273C
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 32
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 199,980 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501273D
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 355,410 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM521274H
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 76
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 475,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM152864C
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 581,130 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501274H
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 77
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار, چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 261,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501276D
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 38.1
  • شفت (d) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 289,080 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501274D-3
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 3
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 428,670 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501274E-3
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 50.8
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 3
  • شماره کاتالوگ : 42
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 142,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501276B
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 480,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : 90662911
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 38.1
  • شفت (d) : 12
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : جوشی, ساده, سازگار با اور فرز, غیر قابل تعویض, مناسب برای پرداخت
  • کشور سازنده : ایتالیا
  بیشتر +
 • 177,210 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM150953B
  • قطر تیغه (D) : 9.5
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 21
  بیشتر +
 • 217,800 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM151273B
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 21
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 308,880 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM151273E
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 38
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 21
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • 508,860 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM151903D
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 51
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : پرداخت قطعه کار
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 21
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM501273B-3
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 3
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM151583B
  • قطر تیغه (D) : 15.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • سایر مشخصات : مناسب برای پرداخت
  بیشتر +
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید