• 356,218 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM402544B
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 34
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 603,592 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM165004NA
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 16.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 147
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • 497,220 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM403184B
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 25
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 34
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 426,720 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM764134
  • قطر تیغه (D) : 41.3
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4.8
  • شعاع 2 (R2) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 64
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 800,253 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM165004NA
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 16.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 147
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • 426,720 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM862864S
  • قطر تیغه (D) : 29
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 150
  • سایر مشخصات : قطر میانی تیغه 16 میلیمتر, مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • 426,720 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM773183
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 9.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 66
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 301,796 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613183F
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 13.2
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 102
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 526,850 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 24
  • کارگیر (I) : 27
  • شفت (d) : 12
  • نوع : دوراهه
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد منحنی بر روی قطعه کار
  • کد فنی : DM102404BB
  بیشتر +
 • 906,624 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM776994A
  • قطر تیغه (D) : 69.9
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 66
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 508,353 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM863493N
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 29
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 152
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 426,720 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM403184E
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 4.8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 37
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 534,326 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM863814V
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 154
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 1,261,605 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM778894
  • قطر تیغه (D) : 88.9
  • کارگیر (I) : 15.9
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 22.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 66
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 479,905 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM615404F
  • قطر تیغه (D) : 54
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 20.6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 102
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 1,261,605 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM788894
  • قطر تیغه (D) : 89
  • کارگیر (I) : 16
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 38.1
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 67
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد تونیک و انحنا روی لبه کار
  بیشتر +
 • 1,968,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 102.22
  • کارگیر (I) : 50
  • شفت (d) : 12
  • نوع : تیغه دست انداز پله
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب ترین تیغه برای ایجاد دستگیره و …
  • کد فنی : DM8710224G
  بیشتر +
 • 1,209,657 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM804134O3
  • قطر تیغه (D) : 41.3
  • کارگیر (I) : 17.5, 22, تا
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 74
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد اتصال در طرح ها و اشکال مختلف بر روی درب، پنجره و…
  بیشتر +
 • 623,381 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM865084X
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 155
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 1,968,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 102.22
  • کارگیر (I) : 58
  • شفت (d) : 12
  • نوع : تیغه دست انداز پله
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : مناسب ترین تیغه برای ایجاد دستگیره و …
  • کد فنی : DM8810224HT
  بیشتر +
 • 283,242 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613183G
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 14.5
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 3.2
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 103
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 533,090 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM615714G
  • قطر تیغه (D) : 57
  • کارگیر (I) : 29.6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 8.1
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 103
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 1,066,179 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM804534V
  • قطر تیغه (D) : 45.3
  • کارگیر (I) : 24
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 77
  • سایر مشخصات : تیغ اتصال با شیار V (لمه) مناسب برای اتصال نقاط عرضی، پارکت و… همراه با واشر برای تغییر ابعاد کارگیر
  بیشتر +
 • 603,592 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184A
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 157
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 760,111 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM813493ER
  • قطر تیغه (D) : 35
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 79
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زبانه یا نرینگی برای اتصال
  بیشتر +
 • 319,112 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613183D
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 14.3
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : 4.8
  • شعاع 2 (R2) : 2.4
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 104
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 836,122 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM815083EL
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 30
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 79
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد زبانه یا نرینگی برای اتصال
  بیشتر +
 • 389,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 34
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  • کد فنی : DM163404CCA
  بیشتر +
 • 461,351 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMYB715084E
  • قطر تیغه (D) : 50.8
  • کارگیر (I) : 31.8
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 19
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 106
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 586,275 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184B
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 158
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 800,253 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM823813A
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 28.6
  • شفت (d) : 8
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 80
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد اتصال در طرح ها و اشکال مختلف بر روی درب، پنجره و…
  بیشتر +
 • 533,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • شفت (d) : 12
  • کارگیر (I) : 41
  • شعاع (R) : 4.8
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : بلبرینگ بالا, دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  • کد فنی : DM862224C
  بیشتر +
 • 603,592 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184C
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 159
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 836,122 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM823814A
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 28.6
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 80
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد اتصال در طرح ها و اشکال مختلف بر روی درب، پنجره و…
  بیشتر +
 • 533,090 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMYB715714E
  • قطر تیغه (D) : 57.2
  • کارگیر (I) : 25.4
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 22.3
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 106
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 586,275 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184D
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 160
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 586,275 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM883184E
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 57
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 161
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 675,329 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM645714
  • قطر تیغه (D) : 57.1
  • کارگیر (I) : 29
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 9.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 106
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد فرم (کلاسیک) در لبه کار
  بیشتر +
 • 728,515 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ103904CA
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 40
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • شعاع 2 (R2) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 162
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 1,140,894 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ103904CB
  • قطر تیغه (D) : 39
  • کارگیر (I) : 55
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 3.2
  • شعاع 2 (R2) : 6
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 162
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 542,985 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM862544D
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 35
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 110
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 453,930 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMZ163184D
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 10
  • مناسب برای : solid surface, سنگ, کورین
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 163
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 561,538 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM862864E
  • قطر تیغه (D) : 28.6
  • کارگیر (I) : 41
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 7.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 111
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 758,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 63.5
  • کارگیر (I) : 20
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • شعاع 2 (R2) : 9.5
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • کد فنی : DM716354G
  بیشتر +
 • 632,040 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM864454H
  • قطر تیغه (D) : 44.5
  • کارگیر (I) : 28
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 15.9
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 113
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +
 • 1,521,100 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 73
  • شفت (d) : 12
  • نوع : پروفیل
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • تعداد تیغ : 2
  • بلبرینگ : دارد
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز, مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • کد فنی : DM893814A
  بیشتر +
 • 372,297 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM613814B
  • قطر تیغه (D) : 38.1
  • کارگیر (I) : 22.2
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 5.5
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 46
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد انحنا در لبه قطعه کار
  بیشتر +
 • 586,275 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM862544K
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 41
  • شفت (d) : 12
  • شعاع (R) : 6.35
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : دارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 114
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد مدل در لبه ی کار
  بیشتر +