• 148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 8
  • طول شفت (میلی متر) : 32
  • زاویه برش (A) : 150
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 98,500 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • طول شفت (میلی متر) : 16
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 79,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • طول شفت (میلی متر) : 32
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 108,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • طول شفت (میلی متر) : 22
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 8
  • طول شفت (میلی متر) : 32
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • طول شفت (میلی متر) : 32
  • زاویه برش (A) : 150
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • طول شفت (میلی متر) : 32
  • زاویه برش (A) : 135
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 8
  • طول شفت (میلی متر) : 32
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • طول شفت (میلی متر) : 32
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • شفت (d) : 6
  • طول شفت (میلی متر) : 32
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 148,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMDR4083260
  • قطر تیغه (D) : 32
  • کارگیر (I) : 31.8
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 12.4
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 8
  • بلبرینگ : ندارد
  • کد فنی : DM551243
  • سایر مشخصات : سازگار با اورفرز
  بیشتر +
 • 431,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 34
  • کارگیر (I) : 7.5
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : شکل V
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه
  • کد فنی : DMMR-077*34mm
  بیشتر +
 • 407,000 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • قطر تیغه (D) : 28
  • کارگیر (I) : 6.5
  • شفت (d) : 12
  • تعداد تیغ : 2
  • نوع : شکل V
  • نوع تیغه : جوشی, غیر قابل تعویض
  • بلبرینگ : ندارد
  • سایر مشخصات : سازگار با CNC, مناسب برای حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه
  • کد فنی : DMMR-077*28mm
  بیشتر +
 • 195,485 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM162543G
  • قطر تیغه (D) : 25.4
  • کارگیر (I) : 19
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 27
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 138,771 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM160803GT
  • قطر تیغه (D) : 8
  • کارگیر (I) : 20
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : *
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 27
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 85,676 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DMV080633
  • قطر تیغه (D) : 6.35
  • کارگیر (I) : 10
  • شفت (d) : 8
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 14
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 348,736 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM083184
  • قطر تیغه (D) : 31.8
  • کارگیر (I) : 26
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 103,776 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081276
  • قطر تیغه (D) : 12.7
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 6
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 155,664 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081903
  • قطر تیغه (D) : 19
  • کارگیر (I) : 15.8
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 564,736 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MD085204L
  • قطر تیغه (D) : 52
  • کارگیر (I) : 28
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 313,742 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-MD082504L
  • قطر تیغه (D) : 25
  • کارگیر (I) : 20
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 90
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM-NX082223-45
  • قطر تیغه (D) : 22.2
  • کارگیر (I) : 31
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 45
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 651,618 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM086004-150
  • قطر تیغه (D) : 60
  • کارگیر (I) : 13
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 150
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 675,752 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM086004-140
  • قطر تیغه (D) : 60
  • کارگیر (I) : 20.92
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 140
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 520,088 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-130
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 15.63
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 130
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 520,088 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-120
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 18.4
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 120
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 538,188 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM085004-110
  • قطر تیغه (D) : 50
  • کارگیر (I) : 21.48
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 110
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 434,302 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM084004-100
  • قطر تیغه (D) : 40
  • کارگیر (I) : 20.35
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 100
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • 294,435 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM083004-144
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 8
  • شفت (d) : 12
  • زاویه برش (A) : 144
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • 450,099 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM083003-60
  • قطر تیغه (D) : 30
  • کارگیر (I) : 29.55
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 60
  • مناسب برای : چوب و MDF
  • بلبرینگ : ندارد
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 363,217 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM082003-30
  • قطر تیغه (D) : 20
  • کارگیر (I) : 40.5
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 30
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  • سایر مشخصات : مناسب برای ایجاد حکاکی و ایجاد زاویه بر روی قطعه کار
  بیشتر +
 • 207,552 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081803TA-90
  • قطر تیغه (D) : 18
  • کارگیر (I) : 7.45
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 90
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +
 • 225,653 تومان
  ویژگی‌های محصول
  • کد فنی : DM081803TA-135
  • قطر تیغه (D) : 18
  • کارگیر (I) : 3.3
  • شفت (d) : 8
  • زاویه برش (A) : 135
  • تعداد الماسه : 2
  • شماره کاتالوگ : 13
  بیشتر +