نمایش 1–30 از 36 نتیجه

روغن زن شیشه ای 1/2 اینچ برند آنی مدل ANI E213

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

روغن زن فلزی 1/4 اینچ برند آنی مدل ANI E112-P

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

روغن زن شیشه ای 1/4 اینچ برند آنی مدل ANI E112

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فیلتر رطوبت گیر ایتالیایی 2 تکه با محافظ و درین 1 اینچ برند آنی مدل ANI M300SC2-P

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فیلتر رطوبت گیر ایتالیایی 2 تکه با محافظ 1 اینچ برند آنی مدل ANI M3002-P

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فیلتر رطوبت گیر شیشه ای با درین 1 اینچ برند آنی مدل ANI M300SC2

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فیلتر رطوبت گیر شیشه ای 1 اینچ برند آنی مدل ANI M3002

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

روغن زن فلزی1/2 اینچ برند آنی مدل ANI E243

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

شیشه رطوبت گیر 3/4 اینچ برند آنی مدل ANI M300

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

سایر مشخصات

1 اینچ , 3.4 اینچ

افزودن به سبد خرید

شیشه روغن زن ایتالیایی 3/4 اینچ برند آنی مدل ANI M310

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

200 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

شیشه روغن زن ایتالیایی 1 اینچ برند آنی مدل ANI M310

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

200 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

شیشه رطوبت گیر 1 اینچ برند آنی مدل ANI M300

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

سایر مشخصات

1 اینچ , 3.4 اینچ

افزودن به سبد خرید

فیلتر رطوبت گیر ایتالیایی 2 تکه با محافظ و درین 3/4 اینچ برند آنی مدل ANI M300SC1-P

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فیلتر رطوبت گیر شیشه ای با درین 3/4 اینچ برند آنی مدل ANI M300SC1

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فیلتر رطوبت گیر ایتالیایی محافظ 3/4 اینچ برند آنی مدل ANI M3001-P

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ( واحد مراقبت ) ایتالیایی 3 تکه با محافظ و درین 1 اینچ برند آنی مدل ANI M330SC2-P

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ( واحد مراقبت ) ایتالیایی 3 تکه شیشه ای 1 اینچ برند آنی مدل ANI M3302

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ایتالیایی 3 تکه با محافظ و درین 3/4 اینچ برند آنی مدل ANI M330SC1-P

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ( واحد مراقبت ) ایتالیایی 3 تکه شیشه ای 3/4 اینچ برند آنی مدل ANI M3301

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ( واحد مراقبت ) ایتالیایی 3 تکه با محافظ و درین 1/2 اینچ برند آنی مدل ANI E23SC3-P

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ( واحد مراقبت ) ایتالیایی 3 تکه شیشه ای 1/2 اینچ برند آنی مدل ANI E233

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ایتالیایی 2 تکه شیشه ای 1/2 اینچ برند آنی مدل ANI E223

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ایتالیایی 2 تکه با محافظ و درین 1/2 اینچ برند آنی مدل ANI E22SC3-P

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ایتالیایی با درجه 1 اینچ برند آنی مدل ANI M3502

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ایتالیایی با درجه 3/4 اینچ برند آنی مدل ANI M3501

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ایتالیایی با درجه 1/2 اینچ برند آنی مدل ANI M253

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ( واحد مراقبت ) تایوانی 1/4 اینچ برند تی اچ بی مدل THB FRL502

۲,۱۴۸,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

میزان فشار بار ورودی مورد نیاز

10بار

میزان فشار خروجی

6 بار

ظرفیت روغن(میلی لیتر)

80

حجم باد دهی

2200

توضیحات

1/4 اینچ

کشور سازنده

تایوان

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ایتالیایی با درجه 1/4 اینچ برند آنی مدل ANI M152

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

کشور سازنده

ایتالیا

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ( واحد مراقبت ) تایوانی 1/2 اینچ برند تی اچ بی مدل THB FRL504

۲,۲۶۸,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

میزان فشار بار ورودی مورد نیاز

10بار

میزان فشار خروجی

6 بار

ظرفیت روغن (میلی لیتر)

80

حجم باد دهی

3100 لیتر در دقیقه

توضیحات

1/2 اینچ

کشور سازنده

تایوان

افزودن به سبد خرید

فشارشکن ( واحد مراقبت ) تایوانی 1/2 اینچ برند تی اچ بی مدل THB FRL894

۲,۳۸۸,۰۰۰ تومان
وزن

400 گرم

نوع

میزان فشار بار ورودی مورد نیاز

10بار

میزان فشار خروجی

6 بار

حجم باد دهی

3000

ظرفیت روغن (میلی لیتر)

150

توضیحات

1/2 اینچ

کشور سازنده

تایوان

افزودن به سبد خرید