کمپرسور هوا

ظرفیت مخزن در کمپرسورهای هوا چیست؟

اندازه کمپرسور فاکتور مهمی در خرید این دستگاه می باشد، چراکه هر چقدر اندازه مخزن بزرگتر باشد میزان باد تولید شده بیشتر بوده و نیاز به کار کردن دوباره دستگاه را کاهش می دهد. اگر ابزار نیازمند فشار بالایی از هوا برای مدت زمان طولانی باشد، کمپرسور با حجم تانکر بالایی مناسب است اما دبی خروجی هوا ثابت خواهد بود ولی دستگاه نیاز به روشن بودن مداوم برای پر کردن مخزن باد مداوم دستگاه نخواهد داشت. در صورتی که حجم تانکر یک کمپرسور بیشتر باشد، دستگاه در حین کار فرصتی برای خنک کردن موتور خواهد داشت که این باعث افزایش طول عمر کمپرسور شما می شود. برای رنگ کاری منزل استفاده از کمپرسور با ظرفیت 50 لیتر مناسب است هرچند برای رنگ کاری‌های جزئی مانند رنگ در و پنجره کمپرسورهای 10 لیتری نیز مناسب است. نکته دیگر در هنگام خرید کمپرسورهای فندکی است که این کمپرسورها قابلیت باد کردن تایرهای ماشین را دارند ولی نیازمند زمان طولانی است لکن کمپرسورهای با ظرفیت بالاتر برای این کار (10 لیتری) نیاز است.

بازگشت به لیست